Inaugurated in 2006, Chang Bing Show Chwan Memorial Hospital has emerged as Taiwan’s first Health Park to offer six-star e-hotel services.

CHANG BING SHOW CHWAN MEMORIAL HOSPITAL'S ONLINE MEDICAL EXAMINATION SERVICES

09:00 - 29/05/2020

GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC BLVP

Inaugurated in 2006, Chang Bing Show Chwan Memorial Hospital has emerged as Taiwan’s first Health Park to offer six-star e-hotel services.

Xem chi tiết

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long là Bệnh viện thứ 5 thuộc Hệ thống Y tế Vinmec, vượt trội về cơ sở vật chất - trang thiết bị, đáp ứng phục vụ trên 200.000 lượt khám chữa bệnh/năm.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC HẠ LONG

16:30 - 23/04/2020

GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC BLVP

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long là Bệnh viện thứ 5 thuộc Hệ thống Y tế Vinmec, vượt trội về cơ sở vật chất - trang thiết bị, đáp ứng phục vụ trên 200.000 lượt khám chữa bệnh/năm.

Xem chi tiết

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang là bệnh viện thứ 4 trong Hệ thống Y tế Vinmec, được thiết kế và quy hoạch khoa học - hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC NHA TRANG

14:00 - 23/04/2020

GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC BLVP

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang là bệnh viện thứ 4 trong Hệ thống Y tế Vinmec, được thiết kế và quy hoạch khoa học - hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Xem chi tiết

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City là Bệnh viện đầu tiên trong Hệ thống Y tế Vinmec được đưa vào vận hành, đạt tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về quản lý chất lượng và an toàn cho bệnh nhân.

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC - TIMES CITY

16:30 - 22/04/2020

GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC BLVP

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City là Bệnh viện đầu tiên trong Hệ thống Y tế Vinmec được đưa vào vận hành, đạt tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về quản lý chất lượng và an toàn...

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
1900.636.730
1