Giới thiệu

INSMART là một a doanh nghiệp liên doanh được thành lập từ năm 2010 theo Bộ Luật Đầu Tư Nước Ngoài Việt Nam, giữa các cổ đông Malaysia và Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan tới bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe. Các lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi:
  • Dịch vụ quản lý và giải quyết bồi thường bảo hiểm sức khỏe (TPA)
  • Quản lý quyền lợi nhân viên (EBA)
  • Giải pháp quản lý Bảo hiểm
  • Quản lý sức khỏe & chăm sóc (HWA)
  • Đại lý bảo hiểm

Với tầm nhìn tập trung vào khách hàng và chất lượng dịch vụ, Insmart phấn đấu để được công nhận là “trung tâm dịch vụ một cửa” hàng đầu trong ngành bảo hiểm tại Việt Nam. INSMART là viết tắt của các yếu tố dưới đây:


Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt

Bài viết mới

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
1900.636.730
1