Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - Chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 7/2020

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - Chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 8/2020

11:30 - 03/08/2020

Tin tức

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - Chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 7/2020

Xem chi tiết

    Từ ngày 14/07/2020 đến hết ngày 17/07/2020. 


    Ngày 18/07/2020 Nha Khoa làm việc lại bình thường.

THÔNG BÁO: PHÒNG KHÁM NHA KHOA KỸ THUẬT SỐ TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG

09:11 - 13/07/2020

Tin tức

Từ ngày 14/07/2020 đến hết ngày 17/07/2020. Ngày 18/07/2020 Nha Khoa làm việc lại bình thường.

Xem chi tiết

    Từ 12h ngày 19/07/2020 đến hết ngày 22/07/2020 Ngày 23/07/2020 Nha Khoa làm việc lại bình thường.

THÔNG BÁO: PHÒNG KHÁM NHA KHOA BÌNH DƯƠNG (THỦ DẦU MỘT) TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG

08:32 - 13/07/2020

Tin tức

Từ 12h ngày 19/07/2020 đến hết ngày 22/07/2020 Ngày 23/07/2020 Nha Khoa làm việc lại bình thường.

Xem chi tiết

Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà - Chương trình "Tuần lễ vàng điều trị vô sinh hiếm muộn Hồng Hà" từ 12/07/2020 - 20/07/2020

Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà - Chương trình "Tuần lễ vàng điều trị vô sinh hiếm muộn Hồng Hà" từ 12/07/2020 - 20/07/2020

13:45 - 08/07/2020

Tin tức

Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà - Chương trình "Tuần lễ vàng điều trị vô sinh hiếm muộn Hồng Hà" từ 12/07/2020 - 20/07/2020

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
1900.636.730
1