Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - Chương trình ưu đãi đặc biệt từ 01/10/2020 - 30/10/2020

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - Chương trình ưu đãi đặc biệt từ 01/10/2020 - 30/10/2020

10:05 - 06/10/2020

Tin tức

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - Chương trình ưu đãi đặc biệt từ 01/10/2020 - 30/10/2020

Xem chi tiết

Chương trình ưu đãi đặc biệt trong Tháng 10/2020 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc.

Chương trình Ưu đãi đặc biệt trong Tháng 10/2020 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc

11:30 - 02/10/2020

Tin tức

Chương trình ưu đãi đặc biệt trong Tháng 10/2020 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc.

Xem chi tiết

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - Chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 9/2020

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - Chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 09/2020

14:00 - 07/09/2020

Tin tức

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - Chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 9/2020

Xem chi tiết

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông phát động Chiến dịch Covid-19 "Sinh ra trong thời dịch" từ ngày 08/08 - 22/08/2020.

Cùng Bệnh viện Đa khoa Phương Đông trao 10,000 tấm chắn và 300,000 khẩu trang cho các em bé Đà Nẵng - Quảng Nam

16:15 - 12/08/2020

Tin tức

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông phát động Chiến dịch Covid-19 "Sinh ra trong thời dịch" từ ngày 08/08 - 22/08/2020.

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
1900.636.730
1